Regulamin promocji

KORZYSTAJĄC Z OFERTY AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:

1. Regulamin dotyczy zakupu zabiegów i pakietów w Klinice KOSMEDICA Ankar z siedzibą w
Warszawie ul. Mroczna 5a NIP.5251539957, zawartych w ofercie Kliniki. Ceny regularne
zabiegów oraz ceny promocyjne przedstawione są na stronie internetowej www.kosmedica.pl,
w zakładce cenni i oferta specjalna

2. Okres trwania promocji określony jest w ofercie.

3. Zabiegi i pakiety można wykupić w recepcji lub wykonując przelew na konto firmowe wraz z
przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres e-mail: klinika@kosmedica.pl
Dane do przelewu:
Nr konta do płatności przelewem:
SANTANDER: Kosmedica 67 1090 2590 0000 0001 3269 9253
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Pacjenta, numer telefonu, nazwa zabiegu
Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres e-mail: klinika@kosmedica.pl

4. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi. Pakiety przypisane są do jednej osoby. Zabiegi
można wymienić na inne w ofercie kliniki, klinika nie zwraca różnicy w cenie jeśli zabiegi są
tańsze, przy droższych zabiegach pacjent zobowiązany jest do dopłaty.

5. Zabiegi zakupione w Klinice Kosmedica są ograniczone czasowo:

 • Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
 • Pakiety depilacji 4, 6 i 10 zabiegów ważne są 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Pakiety pojedynczy (3 lub 4 partie ciała) ważne są 3 miesiące od daty zakupu.
 • Zabiegi z oferty miesiąca ważne są przez 1 miesiąc od daty zakupu.
 • Pakiety 2 zabiegów Scarlet rf, Clear+Brilliant, Alma Harmony xl pro – 12 miesięcy od daty
 • Zabiegi pielęgnacyjne – Intraceuticals, peelingi chemiczne, geneo, silkpeel, is clinical,
  maximus, dermapen 4.0 ważne są 1 miesiące od daty zakupu.
 • Zabiegi na ciało:
  – Icoone, Maximus, Storz, Endermologia Alliance, Cooltech –  6 miesięcy od daty
  zakupu.
 • Oferta Black Friday – 4 miesięcy od daty zakupu.

6. Klinika KOSMEDICA 24 godziny przed planowaną wizytą przesyła smsa do
Pacjenta z przypomnieniem o terminie wizyty.

7. W przypadku nie odwołania wizyty na 24 godziny przed jej planowanym terminem:
Wizyta, która stanowi część pakietu zostaje uznana za odbytą.

8.Przed zabiegiem Pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie Karty Pacjenta. Nie uzupełnienie
danych w Karcie Pacjenta oraz brak podpisu pod zgodą na wykonanie zabiegu skutkuje odmową
wykonania usługi.

9.Przed rozpoczęciem zabiegów Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania
zdjęć fotograficznych obrazujących stan skóry lub stan wyjściowy sylwetki. W przypadku
zabiegów modelujących sylwetkę zostaną wykonane dodatkowo pomiary. Nie wyrażenie zgody
na wykonanie zdjęć/pomiarów skutkuje odmową wykonania usługi.

10. Zabiegowiec ma prawo odmówić wykonania usługi.

11.Wykonanie usługi u Pacjenta niepełnoletniego, wymaga obecności oraz zgody opiekuna
prawnego.

12.Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty Kliniki Kosmedica jest Ankar
Kosmedica Karol Jankowicz ul.Mroczna 5a lok. 14 01-456 Warszawa.

13.Dane osobowe Pacjentów przetwarzane będą w celu realizacji usług.

14.Zakup zabiegów jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.