Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE.

1. OPERATOREM SERWISU WWW.KOSMEDICA.PL JEST KOSMEDICA ZUZANNA JANKOWICZ Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, UL. MROCZNA 5A LOK 14A, 01-456 WARSZAWA, NIP 5262751069.

2.SERWIS REALIZUJE FUNKCJE POZYSKIWANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH 1 ICH ZACHOWANIU W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  • POPRZEZ DOBROWOLNIE WPROWADZONE W FORMULARZACH INFORMACJE.
  • POPRZEZ ZAPISYWANIE W URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH PLIKI COOKIE (TZW. „CIASTECZKA”).
  • POPRZEZ GROMADZENIE LOGÓW SERWERA WWW PRZEZ OPERATORA HOSTINGOWEGO.
 1.  

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

 1. SERWIS ZBIERA INFORMACJE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 2. SERWIS MOŻE ZAPISAC PONADTO INFORMACJE O PARAMETRACH POŁĄCZENIA (OZNACZENIE CZASU, ADRES IP)
 3. DANE W FORMULARZU NIE SĄ UDOSTĘPNIANE PODMIOTOM TRZECIM INACZEJ, NIŻ ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA.
 4. DANE PODANE W FORMULARZU MOGĄ STANOWIC ZBIÓR POTENCJALNYCH KLIENTÓW, ZAREJESTROWANY PRZEZ OPERATORA SERWISU W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 5. DANE PODANE W FORMULARZU SĄ PRZETWARZANE W CELU WYNIKAJĄCYM Z FUNKCJI KONKRETNEGO FORMULARZA, NP.: W CELU DOKONANIA PROCESU OBSŁUGI ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO LUB KONTAKTU HANDLOWEGO.
 6. DANE PODANE W FORMULARZACH MOGĄ BYC PRZEKAZANE PODMIOTOM TECHNICZNIE REALIZUJĄCYM NIEKTÓRE USŁUGI – W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O POSIADACZU REJESTROWANEJ DOMENY DO PODMIOTÓW BĘDĄCYCH OPERATORAMI DOMEN INTERNETOWYCH, SERWISÓW OBSŁUGUJĄCYCH PŁATNOŚCI LUB TEŻ INNYCH PODMIOTÓW, Z KTÓRYMI OPERATOR SERWISU W TYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACUJE.

3. INFORMACJA O PLIKACH CHOOKIES. 

 1. SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES.
 2. PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”) STANOWIĄ DANE INFORMATYCZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TEKSTOWE, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU 1 PRZEZNACZONE SĄ DO KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SERWISU. COOKIES ZAZWYCZAJ ZAWIERAJĄ NAZWĘ STRONY INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ POCHODZĄ, CZAS PRZECHOWYWANIA ICH NA URZĄDZENIU KONCOWYM ORAZ UNIKALNY NUMER.
 3. PODMIOTEM ZAMIESZCZAJĄCYM NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU PLIKI COOKIES ORAZ UZYSKUJĄCYM DO NICH DOSTĘP JEST OPERATOR SERWISU.
 4. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
  • TWORZENIA STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY SERWISU KORZYSTAJĄ ZE STRON INTERNETOWYCH, CO UMOŻLIWIA ULEPSZANIE ICH STRUKTURY 1 ZAWARTOŚCI;
  • UTRZYMANIE SESJI UŻYTKOWNIKA SERWISU (po ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE SERWISU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA;
  • OKREŚLANIA PROFILU UŻYTKOWNIKA W CELU WYŚWIETLANIA MU DOPASOWANYCH MATERIAŁÓW W SIECIACH REKLAMOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SIECI GOOGLE.
 1. W RAMACH SERWISU STOSOWANE SĄ DWA ZASADNICZE RODZAJE PLIKÓW COOKIES: „SESYJNE” (SESSION COOKIES) ORAZ „STAŁE” (PERSISTENT COOKIES). COOKIES „SESYJNE” SĄ PLIKAMI TYMCZASOWYMI, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KONCOWYM UŻYTKOWNIKA DO CZASU WYLOGOWANIA, OPUSZCZENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB WYŁĄCZENIA OPROGRAMOWANIA (PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ). „STAŁE” PLIKI COOKIES PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KONCOWYM UŻYTKOWNIKA PRZEZ CZAS OKREŚLONY W PARAMETRACH PLIKÓW COOKIES LUB DO CZASU ICH USUNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
 1. OPROGRAMOWANIE DO PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH (PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA) ZAZWYCZAJ DOMYŚLNIE DOPUSZCZA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNICY SERWISU MOGĄ DOKONAC ZMIANY USTAWIEŃ W TYM ZAKRESIE. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA UMOŻLIWIA USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES. MOŻLIWE JEST TAKŻE AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT ZAWIERA POMOC LUB DOKUMENTACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.
 1. OGRANICZENIA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES MOGĄ WPŁYNĄĆ NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU.
 2. PLIKI COOKIES ZAMIESZCZANE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU 1 WYKORZYSTYWANE MOGĄ BYC RÓWNIEŻ PRZEZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OPERATOREM SERWISU REKLAMODAWCÓW ORAZ PARTNERÓW.
 3. ZALECAMY PRZECZYTANIE POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI TYCH FIRM, ABY POZNAC ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTYWANE W STATYSTYKACH: POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE ANALYTICS
 4. PLIKI COOKIE MOGĄ BYC WYKORZYSTANE PRZEZ SIECI REKLAMOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI SIEC GOOGLE, DO WYŚWIETLENIA REKLAM DOPASOWANYCH DO SPOSOBU, W JAKI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU. W TYM CELU MOGĄ ZACHOWAC INFORMACJĘ O ŚCIEŻCE NAWIGACJI UŻYTKOWNIKA LUB CZASIE POZOSTAWANIA NA DANEJ STRONIE.
 1. W ZAKRESIE INFORMACJI O PREFERENCJACH UŻYTKOWNIKA GROMADZONYCH PRZEZ SIEC REKLAMOWĄ GOOGLE UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAC 1 EDYTOWAĆ INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z PLIKÓW COOKIES PRZY POMOCY NARZĘDZIA: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ADS/PREFERENCES/

4. LOGI SERWERA

 1. INFORMACJE O NIEKTÓRYCH ZACHOWANIACH UŻYTKOWNIKÓW PODLEGAJĄ LOGOWANIU W WARSTWIE SERWEROWEJ. DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE W CELU ADMINISTROWANIA SERWISEM ORAZ W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJBARDZIEJ SPRAWNEJ OBSŁUGI ŚWIADCZONYCH USŁUG HOSTINGOWYCH.
 2. PRZEGLĄDANE ZASOBY IDENTYFIKOWANE SĄ POPRZEZ ADRESY URL. PONADTO ZAPISOWI MOGĄ PODLEGAĆ:
  • CZAS NADEJŚCIA ZAPYTANIA,
  • CZAS WYSŁANIA ODPOWIEDZI,
  • NAZWĘ STACJI KLIENTA – IDENTYFIKACJA REALIZOWANA PRZEZ PROTOKÓŁ HTTP,
  • INFORMACJE O BŁĘDACH JAKIE NASTĄPIŁY PRZY REALIZACJI TRANSAKCJI HTTP,
  • ADRES URL STRONY POPRZEDNIO ODWIEDZANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA (REFERER LINK) – W PRZYPADKU GDY PRZEJŚCIE DO SERWISU NASTĄPIŁO PRZEZ ODNOŚNIK,
  • INFORMACJE O PRZEGLĄDARCE UŻYTKOWNIKA,
  • INFORMACJE O ADRESIE IP.
 3. DANE POWYŻSZE NIE SĄ KOJARZONE Z KONKRETNYMI OSOBAMI PRZEGLĄDAJĄCYMI STRONY.
 4. DANE POWYŻSZE SĄ WYKORZYSTYWANE JEDYNIE DLA CELÓW ADMINISTROWANIA SERWEREM.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. DANE PODLEGAJĄ UDOSTĘPNIENIU PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM WYŁĄCZNIE W GRANICACH PRAWNIE DOZWOLONYCH.
 2. DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ OSOBY FIZYCZNEJ SĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZENIE ZA ZGODĄ TEJ OSOBY.
 3. OPERATOR MOŻE MIEC OBOWIĄZEK UDZIELANIA INFORMACJI ZEBRANYCH PRZEZ SERWIS UPOWAŻNIONYM ORGANOM NA PODSTAWIE ZGODNYCH Z PRAWEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z ŻĄDANIA.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli UŻYTKOWNIK NIE CHCE OTRZYMYWAĆ PLIKÓW COOKIES, MOŻE ZMIENIC USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI. ZASTRZEGAMY, ŻE WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES NIEZBĘDNYCH DLA PROCESÓW UWIERZYTELNIANIA, BEZPIECZEŃSTWA, UTRZYMANIA PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA MOŻE UTRUDNIĆ, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH MOŻE UNIEMOŻLIWIC KORZYSTANIE ZE STRON WWW

 2. W CELU ZARZĄDZANIA USTAWIENIAMI COOKIES WYBIERZ Z LISTY PONIŻEJ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ/ SYSTEM 1 POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI:
  • INTERNET EXPLORER
  • CHROME
  • SAFARI
  • FIREFOX
  • OPERA
  • ANDROID
  • SAFARI (IOS)
  • WINDOWS PHONE
  • BLACKBERRY

7. DANE OSOBOWE

 1. DANE OSOBOWE PRZEKAZANE ADMINISTRATOROWI ZA POMOCĄ FORMULARZA LUB PRZEZ WYSŁANIE E-MAILA NA ADRES KLINIKA@KOSMEDICA.PL BĘDĄ PRZETWARZANE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA W CELACH:
  • WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY, ZAWARCIA 1 REALIZACJI UMOWY,
  • WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA ADMINISTRATORZE, W
  • SZCZEGÓLNOŚCI PRZETWARZANIA W CELU WYSTAWIENIA RACHUNKU LUB PROWADZENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ;
   • O ILE DANA OSOBA WYRAZI NA TO ZGODĘ, W CELU INFORMOWANIA POPRZEZ WYSYŁANIE E-MAILI O NOWYCH PRODUKTACH, USŁUGACH ORAZ PROMOCJACH OFEROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.
  • ZAŁOŻENIA I OBSŁUGI KONTA INTERNETOWEGO DO OBSŁUGI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO,
  • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ZAWARTE W WIADOMOŚCIACH KIEROWANYCH DO ADMINISTRATORA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ E-MAIL KONTAKTOWY KLINIKA@KOSMEDICA.PL
  • REALIZACJI PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA W POSTACI ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 1 OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI

8. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. A, D, E – PRZETWARZANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE W CELU WYKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY, ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY – ART. 6 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH; DALEJ: RODO).
 1. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. B – WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA ADMINISTRATORZE – ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO.
 2. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. C – ZGODA NA PRZETWARZANIE 6 UST. 1 LIT. A RODO.
 3. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. F – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA W POSTACI ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 1 OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI – ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO.
 1. DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA 1 W JEGO IMIENIU PRZEZ PERSONEL 1 PODMIOTY ŚWIADCZĄCE NA RZECZ ADMINISTRATORA RÓŻNEGO RODZAJU USŁUGI.
 2. DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. DLA REALIZACJI CELU WSKAZANEGO W PUNKCIE 7 LIT. A BĘDĄ PRZETWARZANE DO DNIA WYKONANIA UMOWY.
 2. DLA REALIZACJI CELU WSKAZANEGO W PUNKCIE 7 LIT. B BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES WYMAGANY PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.
 3. DLA REALIZACJI CELU WSKAZANEGO W PUNKCIE 7 LIT. C BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES PROWADZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, CHYBA ŻE OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, 'WCZEŚNIEJ COFNIE ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE.
 4. DLA REALIZACJI CELU WSKAZANEGO W PUNKCIE 7 LIT. E BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ TRZY MIESIĄCE OD UDZIELENIA PRZEZ ADMINISTRATORA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE.
 5. DLA REALIZACJI CELU WSKAZANEGO W PUNKCIE 7 LIT. F BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRESY TERMINÓW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ MOGĄCYCH PRZYSŁUGIWAĆ ADMINISTRATOROWI BĄDŹ MOGĄCYCH PRZYSŁUGIWAĆ PRZECIWKO ADMINISTRATOROWI.
 6. OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA, PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO PRZETWARZANYCH JEJ DANYCH OSOBOWYCH, ICH UZUPEŁNIENIA, ICH UAKTUALNIENIA, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.
 1. OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA PRZYSŁUGUJE PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚC Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM, JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO.
 1. OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH, JEŻELI ODBYWA SIĘ ONO NA PODSTAWIE REALIZACJI PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA – ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO.
 1. OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA, PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

10. PRZEKAZANIE DANYCH ADMINISTRATOROWI

 1. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. A NASTĘPUJE DOBROWOLNIE. ODMOWA PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA ZAWARCIE 1 WYKONANIE UMOWY.
 2. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. C NASTĘPUJE DOBROWOLNIE. ODMOWA PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH NIE UNIEMOŻLIWIA ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY, A SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI WYSŁANIA NA ADRES EMAIL DANEJ OSOBY INFORMACJI O NOWYCH PRODUKTACH, USŁUGACH ORAZ PROMOCJACH OFEROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.
 1. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 7 LIT. D NASTĘPUJE DOBROWOLNIE. ODMOWA PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA ZAŁOŻENIE KONTA INTERNETOWEGO DO OBSŁUGI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO,
 1. W PRZYPADKU WSKAZANYM W PUNKCIE 2 LIT. E NASTĘPUJE DOBROWOLNIE. ODMOWA PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE.
 2. W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ INFORMACJĄ LUB ZAKRESEM PANA/ PANI UPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PANA/ PANI DANYCH OSOBOWYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM.